Het Kloppend hart van de gemeenschap

De kernbewoners van Kloosterkwartier zijn de levende aderen die de gemeenschap van levenskracht voorzien. Elk met hun unieke bijdrage, vormen zij samen een robuust netwerk dat verder gaat dan het bieden van diensten; ze zijn de architecten van een omgeving waar iedereen zich ondersteund en gewaardeerd voelt.

Hun aanwezigheid garandeert dat het Kloosterkwartier meer is dan een plek op de kaart – het is een plek in de harten van de mensen.

Er valt zoveel te beleven!

LeefGoed is een plek waar mensen en organisaties elkaar ondersteunen en samen activiteiten ontplooien. De kracht van de samenleving als uitgangspunt. Dit uit zich in tal van activiteiten voor jong en oud.

Alle activiteiten bekijken

Onze kernbewoners

Samen maken we het prachtig