De Zusters.
Hoeders van compassie en gemeenschap.

De zusters Franciscanessen hebben hun leven gewijd aan de zorg voor degenen die over het hoofd werden gezien. Hun werk in scholen, ziekenhuizen en de zorg voor de behoeftigen heeft de sociale structuur van Veghel versterkt. De principes van aandacht en zorgzaamheid die zij belichaamden, zijn vandaag de dag nog altijd de pijlers van Leefgoed Veghel. Het is deze geest van gemeenschap en aandacht voor elkaar die de bewoners van Kloosterkwartier inspireert om een samenleving te vormen die even divers als verenigd is.

De zusters en het Kloosterkwartier.
Een continuüm van zorg

De betrokkenheid van de zusters bij de ontwikkeling van Kloosterkwartier blijft onverminderd sterk. Hun invloed is voelbaar, van de doordachte planning tot het behoud van hun actieve aanwezigheid op het terrein. Met respect voor hun traditie, blijven zij, ondanks een gemiddelde leeftijd van bijna 90 jaar, een integraal onderdeel van de gemeenschap, die de nieuwe generatie blijft inspireren.

Wij en Zenzo spreken dezelfde taal

“We spreken dezelfde taal, we hebben dezelfde droom. Samen met Zenzo maken we hier een gebied van waar mensen aandacht hebben voor elkaar. Mijn ideaal is dat de mensen die hier komen wonen en werken elkaar gaan versterken.”
– Marieke van Grinsven, coördinator van de Kloostergemeenschap van de zusters Franciscanessen

De kapel van de toekomst.
Een hommage aan de zusters

Als eerbetoon aan de Zusters Franciscanessen en hun onmetelijke bijdrage, wordt de Kapel van de toekomst opgericht. Deze moderne kapel, geïnspireerd door de Franciscus-kapel in Assisi, Italië, zal dienen als een monument en ontmoetingsplaats, die blijvend herinnert aan hun spirituele en maatschappelijke dienstbaarheid. Het is een geschenk van de Veghelse gemeenschap, een uitnodiging aan iedereen om deel te nemen aan het bouwen aan een voortdurende erfenis van zorg en gemeenschapszin.

Het complete verhaal
van de zusters

De zusters, die ooit in vrome contemplatie het voormalige klooster bewoonden, blijven een onmisbare schakel in de rijke geschiedenis van het Kloosterkwartier. In deze meeslepende documentaire ontdek je de diepgaande invloed die de zusters hebben gehad op de ontwikkeling van deze bijzondere plek. Een verhaal dat getuigt van toewijding, spiritualiteit en een erfenis die nog altijd voortleeft in de ziel van het Kloosterkwartier.

Wie zijn de zusters?

Bekijk de prachtige YouTube-videoserie over de zusters.

Stichting Broeder Juniperus

Ontdek het inspirerende verhaal van Stichting Broeder Juniperus, opgericht door de Zusters Franciscanessen en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Deze stichting, een belichaming van de franciscaanse traditie van gemeenschap en samenwerking, streeft ernaar het gedachtegoed van de zusters in leven te houden en de sociale cohesie in Meierijstad te versterken. Lees meer over hoe Stichting Broeder Juniperus de geest van solidariteit voortzet in het Kloosterkwartier en daarbuiten.

Meer over Stichting Broeder Juniperus