Kloosterkwartier

Deel nieuwsbericht:

Butterfly Effect: Op naar een bruisende gemeenschap

Op het terrein van de Zusters Franciscanessen in Veghel bouwt Area aan het Kloosterkwartier. Over een tijdje vind je hier niet zomaar 178 nieuwe appartementen, maar een levendige gemeenschap. Het Kloosterkwartier wordt namelijk een eigentijdse en sociale woon- en leefomgeving voor jong en oud. Voor mensen mét en zonder zorgbehoefte. En dat is onder andere te danken aan de samenwerking tussen Area en Butterfly Effect.

Begin 2024 krijgen de bewoners van de eerste twee complexen hun sleutel. Van deze 64 appartementen worden er acht verhuurd aan bewoners met een zorgvraag. Deze bewoners huren van Area, maar worden begeleid door een zorgaanbieder. Vijf woningen zijn bestemd voor zogenaamde buurtverbinders. Ook dit zijn huurders van Area. De organisatie Butterfly Effect gaat deze mensen helpen een goede buurtverbinder te zijn. Met plezier legt Joukje Janssen uit wat dat betekent.

Buurtverbinders

‘Buurtverbinders zijn mensen die iets willen betekenen voor hun buren’, begint Joukje. ‘Zij maken twee tot drie dagdelen per week tijd voor hun gemeenschap. Dat kan zijn door een bakje koffie te drinken met bewoners, een maandelijkse jamsessie of boekenclub te organiseren of iedere dinsdag een grote pan soep te koken voor wie wil. De buurtverbinder zet zijn of haar eigen talent of hobby’s in, met het doel buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen.’ In het Kloosterkwartier komt dan ook een gezamenlijke ruimte voor activiteiten en ontmoetingen. Alles om het ons-kent-ons-gevoel te versterken.

‘Pas als mensen elkaar kennen, kunnen ze er voor elkaar zijn.’

Grootse sociale plannen

Het doel van Butterfly Effect is 10.000 buurtverbinders te huisvesten in 2030. Het begon allemaal twee jaar geleden in Den Bosch. Inmiddels zijn 29 buurtverbinders actief in vier gemeenschappen, onder andere in Den Bosch, Deurne en Biezenmortel. Op veel plekken in het land lopen verkenningen voor nieuwe gemeenschappen. ‘Samen met woningcorporaties, zorgorganisaties en bewoners leggen we de basis voor een fijne buurt’, legt Joukje uit. ‘We zijn een sociale onderneming. Het gaat ons niet om winst maken, maar we bouwen aan een mooiere samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken.’

Hoe werkt het?

‘Als we een nieuwe gemeenschap opstarten, gaan we – met de betrokken partners – op zoek naar buurtverbinders. Toen we dit begin november deden voor het Kloosterkwartier, vlogen de aanmeldingen binnen. We merken dat mensen graag goed doen voor de wereld, maar niet altijd goed weten hoe. Op deze oproep gaan ze ‘aan’ omdat je als buurtverbinder écht iets toevoegt aan je eigen woonomgeving. Half november hebben we een informatieavond voor iedereen georganiseerd. Daarna volgen het selectie-event en de persoonlijke intakes. En natuurlijk de begeleiding, zodra de eerste bewoners de sleutel krijgen. Want dan begint het pas écht.’

Begeleiding en coaching

Joukje vertelt wat Butterfly Effect zoal doet om de buurtverbinders te helpen. ‘Onze buurtcoach ondersteunt ze in hun rol. Hoe zetten ze hun eigen interesses in voor deze gemeenschap? Hoe zorg je ervoor dat de verbindingen wederkerig zijn? Want alleen energie geven, geeft op termijn geen voldoening. We focussen op win-win-situaties, waar iedereen blij van wordt. Verder kijken we samen naar de betreffende gemeenschap. Wat en wie vind je in die wijk? Kunnen we aansluiten bij bestaande initiatieven? In het Kloosterkwartier wonen bijvoorbeeld ook nog een aantal zusters en er staan allerlei woningen omheen. Ook die bewoners betrekken we er graag bij. Een samenleving maak je samen.’

Warm gevoel

Juist ook daarom streeft Butterfly Effect naar gemeenschappen waar verschillende mensen samen wonen. Met alle leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus door elkaar heen. ‘Zo kunnen we de kracht van de leefwereld haar werk laten doen’, sluit Joukje af. ‘In een van onze gemeenschappen woont bijvoorbeeld een jonge vrouw die regelmatig een boodschap doet voor ouderen in de buurt. Toen zij laatst een keer zelf griep had, klopte een buurvrouw aan om te vragen of ze ergens mee kon helpen en of ze zin had in soep. Dit zijn voorbeelden waar ik een warm gevoel van krijg. In een gemeenschap zorgen onze buurtverbinders voor leven in de brouwerij. En waar mensen samen leven, is altijd nieuw gedoe. Wij houden daarvan. Want gedoe maakt een gemeenschap levendig!’

Meer weten over Butterfly Effect of je aanmelden als Buurtverbinder?

Ga naar de website van Butterfly Effect