De kracht van collectieve talenten

In LeefGoed is ‘geven’ net zo natuurlijk als ‘ontvangen’. De wijk benut de talenten van al haar bewoners en stimuleert een cultuur waarin mensen meer voor elkaar betekenen.

Bewonerswensen worden hier niet alleen gehoord maar ook vervuld, door een flexibel netwerk van professionals en bewoners die elkaar versterken. Dit is de plek waar iedereen tot zijn recht komt, waar iedereen iets bijdraagt, en waar iedereen groeit.

Maak kennis met onze
kernbewoners

De kernbewoners vormen het levende hart van LeefGoed Veghel, een gemeenschap waar samenzijn en onderlinge steun centraal staan. Van creatieve kinderopvang tot sportieve ontspanning en van spirituele groei tot sociale zorg, onze kernbewoners zijn divers en dynamisch. Zij brengen het Kloosterkwartier tot leven en creëren een plaats waar iedereen zich welkom voelt en iedereen kan bloeien. Ontdek de verhalen, de mensen en de organisaties die LeefGoed Veghel zo uniek maken.

Ontdek onze kernbewoners

Er valt zoveel te beleven!

LeefGoed is een plek waar mensen en organisaties elkaar ondersteunen en samen activiteiten ontplooien. De kracht van de samenleving als uitgangspunt. Dit uit zich in tal van activiteiten voor jong en oud.

Alle activiteiten bekijken

Ontdek Stichting Broeder Juniperus

Stichting Broeder Juniperus, een initiatief van de Zusters Franciscanessen van Veghel en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, helpt het realiseren van maatschappelijk betrokken projecten in de gemeente Meierijstad. De stichting zet zich in voor het bevorderen van sociale cohesie binnen Meierijstad, met een focus op het Kloosterkwartier. Ontdek hoe de stichting het rijke franciscaanse erfgoed voortzet en bijdraagt aan een hechte gemeenschap.

Meer over Stichting Broeder Juniperus
LeefGoed Veghel is het kloppende hart van het Kloosterkwartier, mogelijk gemaakt door de krachtenbundeling van diverse organisaties, betrokken wijkbewoners en de gemeente.

De wijk is het levendige startpunt van een unieke samenleving die verder reikt dan haar geografische grenzen. Hier is de potentie voor LeefGoed onbegrensd, en we nodigen iedereen uit om mee te bouwen aan deze prachtige, bloeiende werkelijkheid.

Heeft u vragen voor LeefGoed Veghel? Stuur dan gerust een e-mail naar leefgoedveghel@meierijstad.nl.

“LeefGoed Veghel gaat over het weven van een samenhangende gemeenschap, een harmonieus netwerk van personen en gezinnen. Mijn rol als aanjager is om iedereen de kans te geven hun kleur toe te voegen aan dit mozaïek, waardoor een samenleving ontstaat die even divers als harmonieus is."
- Nancy van Dinther, Aanjager LeefGoed

Butterfly Effect Verbinding creëren in Kloosterkwartier

Het Butterfly Effect brengt leven in het Kloosterkwartier door het initiatief van buurtverbinders, die zich inzetten om een bruisende gemeenschap te vormen. Ze brengen buurtbewoners dichter bij elkaar door activiteiten en ontmoetingen te organiseren in de gezamenlijke ruimte. Hun doel is het versterken van het ‘ons-kent-ons-gevoel’ en het creëren van een ondersteunend netwerk binnen de wijk.

Meer over Butterfly Effect